Så främjar vi föreningslivet

Restaurangchansen fördelas i valfritt antal häften/app, dock lägst 25st. Har föreningen sålt slut på sin post har man möjlighet till fler.

Appkoder och häften kostar 260kr st. Föreningen/skolklassens förtjänst är 130kr/sålt häfte/app inom de första 30 dagarna. Övrig förtjänstmöjlighet finns i säljavtalet som föreningen erhåller efter godkänd återförsäljaransökan.

Om föreningen/skolklassen inte vill fortsätta sin försäljning återlämnas de oredovisade häftena/apparna med full returrätt, alltså inget ekonomiskt risktagande från säljarens sida.